Christina Soldan (L), gruppledare Liberalerna Skellefteå
Christina Soldan (L)

 

Med anledning till de olyckliga händelserna i Piteå. Beslut rörande barn får enorma konsekvenser för en mängd människor, men framför allt för barnet självt. Deras uppväxt, skolgång och förutsättningar att bli en hel, fungerande vuxen danas i tidig ålder. Därför anser Liberalerna att socialnämnderna bör besitta grundläggande kunskaper i utvecklingspsykologi. Detta för att säkerställa att rätt beslut fattas när det gäller barn som löper risk att fara illa på grund av ren och skär okunskap.

Med anledning av detta vill jag fråga Iosif Karambotis (S), ordförande i Socialnämnden:

  • Finns idag tillräckligt med utvecklingspsykologi-kompetens inom Skellefteå kommuns socialnämnd så att vi kan säkerställa att rätt beslut fattas när det gäller barn som löper risk att fara illa?

Skellefteå 2019-06-03

Christina Soldan (L), gruppledare Liberalerna Skellefteå