Stina Engström, kommunfullmäktigeledamot Skellefteå
Stina Engström (L)

Det pågår just nu en granskning av detaljplan för Näsuddens industriområde (Oljehamnen) Skelleftehamn.

Citerar kommunens text:

”Planförslaget har under våren varit ute på samråd och Skellefteå kommun ställer nu ut ett reviderat förslag till detaljplanen. Planen upprättas med utökat förfarande och syftet är huvudsakligen att möjliggöra industri på det som idag är planlagt som upplag. Delen som i gällande detaljplan är planerad som naturmark upphävs och blir oplanerad.”

Planen är utställd för granskning 25 maj-24 juni både Stadshus och i Skelleftehamn.

Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).

Med anledning av detta vill jag fråga kommunalrådet Lorents Burman:

  1. Eftersom Sevesoverksamhet om nämns i detaljplanen är då planeringen att detta ska utökas?
  2. Är det lämpligt att utöka den redan befintliga Sevesoklassade verksamheten så nära bebyggelse?
  3. Om det skulle nu bli utökad Sevesoverksamhet hur många arbetstillfällen kan tillskapas?
  4. Skulle då dessa arbetstillfällen vara försvarbara/motivera till den farliga verksamheten som då tillskapas?

Skellefteå, 190601

Stina Engström (L), ledamot kommunfullmäktige Skellefteå kommun