Se alla

Interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande, 2021-02-03

Till kommunfullmäktige 2021 03 30

Onsdag 3 februari 2021

Att ha ett jobb det inger trygghet och en känsla av självständighet. Att ha ett jobb det är också viktigt för att kunna försörja sig själv och sin familj men också att kunna bidra till välfärden.

Skellefteå har redan idag en relativt stor OB-verksamhet, denna måste dock utvecklas för att möta framtidens utmaningar. Redan idag har vi föräldrar som beskriver hur de inte kan få ihop vardagen då verksamheten ej är anpassad för en ensamstående som jobbar treskift. Exempelvis bor de på landet och är i behov av två förskolor för att få de att fungera för de småbarnen och för att de ska kunna sköta sitt jobb. Eller om de bor i stan så handlar oftast de om småjusteringar i scheman för både barnens och föräldrarnas välbefinnande.  

MED ANLEDNING AV DETTA VILL JAG FRÅGA FÖR- OCH GRUNDSKOLENÄMNDENS ORDFÖRANDE:  

  1. Hur hjälper Skellefteå kommun med OB-förskolelösningar som är för både barnens bästa men som även gynnar föräldrarnas möjligheter till att sköta sitt jobb, i enighet med kommunens checklistor och Barnkonventionen?
  2. Vad har kommunen för planer för att undvika sådana situationer i framtiden med tanke på Northvolt och kommunens tillväxt?

Skellefteå 2021-02-03

Christina Soldan, gruppledare Liberalerna Skellefteå

E-post: christina.a.soldan@skelleftea.se

Mobilnr: 073-052 68 91

URL – Interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande angående OB-förskolelösningar, 2021-02-03