Shervin Ahmadzadeh (L)
Shervin Ahmadzadeh (L)

Inte ens ett i vanliga fall så debattglatt och konfrontativt kommunfullmäktigegäng lyckades uppbåda något större engagemang. Debatterna var avslagna. Ordföranden Tomas Marklund (S) kunde redan innan klockan två önska trevlig sommar. Inte ett svenskt hastighetsrekord, inte ens ett rekord för kommunfullmäktige i Skellefteå, långt därifrån, men undan gick det.

Liberalernas Shervin Ahmadzadeh var flitigt uppe i talarstolen. Kf ställde sig utan diskussion bakom intentionerna hans motion om politisk samverkan mot extremism. Inte så konstigt.

Betydligt märkligare, ja rent av högst sensationellt, hade det varit om något parti sagt nej till en motion som vill uppmärksamma ”förintelsens offer, kommunismens brott mot mänskligheten” och som lyfter fram ”Skellefteå kommuns arbete med att främja den lokala demokratin.”

Bra så. Men det behövs mer, betydligt mer. Arbetet mot olika former av extremism, hela vägen från den islamistiska våldsbejakande extremismen till de ultranationalistiska högerextrema krafterna, måste fortgå vid köksborden och på arbetsplatserna. Hela samhället måste arbeta aktivt mot det våldsbejakande extremismen.

Bra skrivet av Mikael Bengtsson, politisk redaktör på Norran.

Källa: Norran, URL – https://tinyurl.com/y6mpe85p