Se alla

En plats för mänskliga rättigheter och demokrati

(S) långa maktinnehavet i Skellefteå har skapat en ogynnsam miljö när det gäller demokratin.

Möjligheterna för att verkligen påverka kommunen går via andra kanaler än den offentliga politiken. Kommunen slarvar i frågor som gäller mänskliga rättigheter eller medbestämmande. Det gäller allt från vänortssamarbeten till möjligheter för företag att utmana kommunen om att utföra samhällsservice. Trots vackra ord om jämlikhet har kommunen inte visat någon särskild omsorg för personer med funktionsnedsättningar. Skellefteå kommunen riskerar att blunda för hedersproblematik.

Detta vill vi ändra på.

Liberala vallöften:

 • Rädda LSS! Rätten till personlig assistans ska skyddas.
 • Ja till ett öppet Skellefteå – brett arbete för HBTQ-personers rättigheter.
 • Inför medborgarservice för döva.
 • Stabil och långsiktig finansiering av arbetet mot våld i nära relationer –
  kvinnojouren ska inte behöva leva på tillfälliga bidrag.
 • Inga barnäktenskap i Skellefteå kommun – minderåriga som är i
  socialtjänstens vård ska inte placeras hos make, maka eller sambo.
 • Stopp mot hedersbrott – aktivt arbete för att minska människors utsatthet.
 • Internationellt samarbete med mänskliga rättigheter i fokus. Vi avslutar
  vänortssamarbetet med Tong-Ling.
 • Ökad öppenhet i lokalpolitiken. Ja till öppna nämndssammanträden och
  utveckling av möjligheterna till medborgarförslag.