Liberala vallöften:

 • Minska ofrivillig ensamhet och öka social samvaro kring måltiden för
  äldre.
 • Minst två nya äldreboenden (120 lägenheter) ska byggas under kommande
  fyra år.
 • Fler trygghetslägenheter för äldre. Stimulera byggande av
  trygghetsboenden genom styrda anbudsförfaranden när nya tomter släpps.
 • Förbättrat samarbete mellan kommunen och landstinget – ja till
  mellanvårdsboende och hospice.
 • Bättre stöd till människor som vill frivilligt vårda sina anhöriga.
 • Förbättra omsorgen för dementa och kunskapen kring demens.
 • Valfrihet inom hemtjänsten – vi tillåter privata utförare, du väljer vem som
  hjälper dig.
 • Automatisk rätt till plats i särskilt boende om hemtjänstinsatserna inklusive
  resekostnader blir dyrare än en plats i särskilt boende. Du har självklart rätt att
  tacka nej till det erbjudandet ifall du vill fortsätta bo hemma.
 • Digitalisering och ny teknik till hjälp för dig i ditt hem.

Liberalernas lagda förslag:

Minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre
Åtgärder för att säkra god levnadsnivå
Underlätta för anhöriga till äldre att frivilligt vårda.
Tid för att få särskilt boende inom äldreomsorgen
Fler äldreboendeplatser i Skellefteå
Bra mat och matmiljö i hemtjänst och särskilda boenden

 

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.