Se alla

Låt mormor och farfar ta plats!

Vi liberaler menar att varje människa har rätt att leva livet hela livet. För att det ska vara möjligt behöver samhället vara äldrevänligt. Det betyder att det ska finnas bostäder som passar när man blir gammal eller sjuk. Det ska finnas stöd för människor som väljer att vårda sina anhöriga. Men ska också vara enkelt för alla människor att ta del av samhällsservice.

Liberala vallöften:

 • Minska ofrivillig ensamhet och öka social samvaro kring måltiden för
  äldre.
 • Minst två nya äldreboenden (120 lägenheter) ska byggas under kommande
  fyra år.
 • Fler trygghetslägenheter för äldre. Stimulera byggande av
  trygghetsboenden genom styrda anbudsförfaranden när nya tomter släpps.
 • Förbättrat samarbete mellan kommunen och landstinget – ja till
  mellanvårdsboende och hospice.
 • Bättre stöd till människor som vill frivilligt vårda sina anhöriga.
 • Förbättra omsorgen för dementa och kunskapen kring demens.
 • Valfrihet inom hemtjänsten – vi tillåter privata utförare, du väljer vem som
  hjälper dig.
 • Automatisk rätt till plats i särskilt boende om hemtjänstinsatserna inklusive
  resekostnader blir dyrare än en plats i särskilt boende. Du har självklart rätt att
  tacka nej till det erbjudandet ifall du vill fortsätta bo hemma.
 • Digitalisering och ny teknik till hjälp för dig i ditt hem.