Se alla

Låt barnen och ungdomarna ta plats

Kunskap är en människas viktigaste redskap för att växa. Den öppnar nya vägar och bryter ner klassbarriärer. Kunskap är också skolans huvuduppdrag. En skola med jämn och hög kvalitet skapar därför goda livschanser för alla. Staten ska ta över huvudansvaret för skolan för att ge alla elever bättre förutsättningar och lärarna högre löner.

Liberala vallöften:

 • Förskoleplats i tid i mindre barngrupper och med hög kvalité i
  verksamheten.
 • Ett trafiksäkert Skellefteå också för gång- och cykeltrafikanter.
 • Minst 200 miljoner extra för höjd kvalité på undervisningen i Skellefteås
  skolor.
 • Kulturskolepeng som följer med eleven till de olika kulturskoleverksamheterna.
 • Mobilfria klassrum under lektionstid.
 • Betyg på försök från årskurs fyra och ordningsomdömen i terminsbetyget.
  Mer lärarledd undervisning.
 • Aktivt skolval för alla elever – nej till kommunal styrning av vilken skola
  du ska gå på.
 • Färre avhopp från gymnasiet genom ökade antagningskrav till
  studieförberedande program och fler platser på yrkesförberedande program.
 • Språkförskola för nyanlända barn.
 • Fler lärlingsutbildningar på gymnasiet.
 • Fler aktörer för utvecklade fritidsgårdar.
 • Vidareutveckla sportotekstjänster i kommunen.
 • Utveckla ungdomsfullmäktige så att de får något att bestämma över.
  Exempelvis i prioriteringar av fritidssatsningar.