Liberala vallöften:

 • Förskoleplats i tid i mindre barngrupper och med hög kvalité i
  verksamheten.
 • Ett trafiksäkert Skellefteå också för gång- och cykeltrafikanter.
 • Minst 200 miljoner extra för höjd kvalité på undervisningen i Skellefteås
  skolor.
 • Kulturskolepeng som följer med eleven till de olika kulturskoleverksamheterna.
 • Mobilfria klassrum under lektionstid.
 • Betyg på försök från årskurs fyra och ordningsomdömen i terminsbetyget.
  Mer lärarledd undervisning.
 • Aktivt skolval för alla elever – nej till kommunal styrning av vilken skola
  du ska gå på.
 • Färre avhopp från gymnasiet genom ökade antagningskrav till
  studieförberedande program och fler platser på yrkesförberedande program.
 • Språkförskola för nyanlända barn.
 • Fler lärlingsutbildningar på gymnasiet.
 • Fler aktörer för utvecklade fritidsgårdar.
 • Vidareutveckla sportotekstjänster i kommunen.
 • Utveckla ungdomsfullmäktige så att de får något att bestämma över.
  Exempelvis i prioriteringar av fritidssatsningar.

Liberalernas lagda förslag:

2021

Enkel fråga till Tomas Teglund (S), ordförande för nämnden för support och lokaler angående Kanalskolan, 2021-02-03 Interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande angående OB-förskolelösningar, 2021-02-03

2018

Möjliggör gungande med rullstol!, 2018-12-06
Instrumentundervisning – en klassfråga?, 2018-12-06
Resultaten sjunker i Skellefteås grundskolor VT18, 2018-09-05
Tillsätt en lokal förskolekommission!, 2018-08-17
Språkförskola för nyanlända barn, 2018-05-15
12 tips för att leda skolan i Skellefteå på rätt väg, 2018-02-07
Förskolor får aldrig tvinga barn att bära slöja
En självklarhet med kulturskola på skoltid, 2018-01-31

2017

Möjliggör kulturyttringar inom ramtiden, 2017-12-13Ge nyanlända bättre chans att nå kunskapsmålen, 2017-11-01
Bättre studiero i skolan, 2017-11-01
Professionella mentorer ger tid till lärande, 2017-10-18En budget 2018 som inte betyder fler neddragningar, 2017-10-18
En rättvisare taxa i förskola och fritidshem, 2017-10-18
Skapa bra skolor med förstatligande och lärarsatsning, 2017-10-18
Ingrip mot nakotikahandeln vid gymnasieskolor, 2017-10-18Bredda kompetensförsörjningsplanen för att rekrytera lärare, 2017-10-11

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.