Se alla

Låt patienterna ta plats!

Frihet, solidaritet och respekt för den enskilda människan ska prägla hälso- och sjukvården i Skellefteå och Västerbotten. För oss som socialliberaler är det en central politisk uppgift att alltid lyfta fram grupper som riskerar att glömmas bort när politiska beslut fattas. Det är viktigt för oss att vara en röst för den som bäst behöver den.

Sjukvården ska vara behovsstyrd och finansieras gemensamt med en mångfald av utförare och vara tillgänglig för alla – var än man befinner sig i länet, samhället eller livet. Det är en självklarhet att de sista åren i livet ska vara lika trygga och värdiga som de i början av livet.