Motioner

2020

Osund konkurrens i Skellefteå kommun, 2020-03-09

 

2018

Möjliggör gungande med rullstol!, 2018-12-06
Tillsätt en lokal förskolekommission!, 2018-08-17
Språkförskola för nyanlända barn, 2018-05-15

2017

Ge nyanlända bättre chans att nå kunskapsmålen, 2017-11-01
Bättre studiero i skolan, 2017-11-01
Professionella mentorer ger tid till lärande, 2017-10-18
En rättvisare taxa i förskola och fritidshem, 2017-10-18
Ingrip mot nakotikahandeln vid gymnasieskolor, 2017-10-18

Interpellationer

2021

Interpellation till för- och grundskolenämndens ordförande angående OB-förskolelösningar, 2021-02-03

2018

Instrumentundervisning – en klassfråga?, 2018-12-06

Enkla frågor

2021

Enkel fråga till Tomas Teglund (S), ordförande för nämnden för support och lokaler angående Kanalskolan, 2021-02-03

Skrivelser till nämnder och styrelser

2018

Resultaten sjunker i Skellefteås grundskolor VT18, 2018-09-05Förskolor får aldrig tvinga barn att bära slöja, 2018-06-1312 tips för att leda skolan i Skellefteå på rätt väg, 2018-02-07En självklarhet med kulturskola på skoltid, 2018-01-31

2017

Möjliggör kulturyttringar inom ramtiden, 2017-12-13

Reservationer

2017

Bredda kompetensförsörjningsplanen för att rekrytera lärare, 2017-10-11En budget 2018 som inte betyder fler neddragningar, 2017-10-18

Vår politik

En riktigt bra skola för alla barn, och en integrationspolitik som både ställer krav och skapar möjligheter. Svårare än så behöver det inte vara att kliva in i framtiden.

ALLT BÖRJAR MED EN BRA SKOLA
INTEGRATIONSPOLITIK SOM MINSKAR KLYFTORNA
FRAMTIDEN ÄR LIBERAL

 

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.